Steun ons en help Nederland vooruit

Sport

‘Een actieve sportstad’

Sport zorgt voor een levendige stad. Sport brengt mensen bij elkaar, zorgt voor plezier en draagt bij aan de gezondheid. Afgelopen periode heeft D66 zich ingezet voor de bouw van een nieuw zwembad, een topsporthal en een ijsbaan. Komende periode willen wij dat deze sportlocaties daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Regionale samenwerking voor 333-meter IJsbaan
Gezien de regionale functie van onze sportvoorzieningen wil D66 op dit punt intensiever met onze buurgemeenten samenwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ijsbaan. D66 wil dat Leiden in ieder geval zorgt voor een nieuwe baan van 250 meter. We nodigen gemeenten in de regio uit om te helpen deze baan optimaal te maken voor langebaanschaatsers, die veelal uit de regio komen. Daarvoor is nodig dat gemeenten uit de regio of private partijen de extra kosten voor een langere baan financieren.

Wervende werking Topsport
D66 is ervan overtuigd dat van topsport een wervende werking uitgaat en dat meer mensen gaan sporten door de nabijheid van topsport. Daarom wil D66 dat de nieuwe topsporthal met ongeveer 2000 zitplaatsen zo efficiƫnt mogelijk wordt ingericht, zodat veel indoor (top)sportactiviteiten in de hal kunnen plaatsvinden en de exploitatie vergemakkelijkt kan worden.

Buitensport en wijksportparken
Komende periode zet D66 zich in voor buitensport. Wij willen buitensportfaciliteiten die passen bij de omvang van een stad als Leiden. D66 investeert in grote open wijksportparken, waarvan de hele dag gebruik gemaakt kan worden door sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang en (wijk)bewoners. Wij beseffen dat dit vraagt om een andere vorm van organisatie, maar D66 heeft er vertrouwen in dat deze transitie met een gezamenlijke inzet van gemeente, verenigingen en maatschappelijke organisaties een succes wordt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018