Steun ons en help Nederland vooruit

Talent centraal

D66 ziet graag dat iedereen de scholing krijgt die bij hem of haar past. Passend onderwijs zorgt voor scholing die aansluit bij de talenten of beperkingen van een kind. De gemeente faciliteert dat (jeugd)zorg en onderwijs nauw met elkaar kunnen samenwerken, onder andere door budgettaire en geografische barrières te slechten.

Voorkom voortijdig schoolverlaten
Ons doel is dat elke leerling de school verlaat met minimaal een startkwalificatie. De afgelopen periode is het aantal voortijdig schoolverlaters in Leiden sterk gedaald. D66 vindt dat een intensieve aanpak ter voorkoming van voortijdig school verlaten echter nodig blijft.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018