Steun ons en help Nederland vooruit

Goed werk

‘Van vangnet naar springplank’

Het aantal banen in Leiden is de afgelopen jaren toegenomen. Tegelijkertijd zijn er nog steeds enkele duizenden Leidenaren die geen werk hebben. Voor D66 geldt dat werkloosheid onder jongeren en onder ouderen speciale aandacht verdient. Samen kunnen gemeente, bedrijven en andere partners zorgen voor een betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden.

Regie over re-integratietraject
D66 geeft werkzoekenden regie over hun eigen re-integratietraject. De gemeente kan werkzoekenden stimuleren om initiatieven te ontplooien of vrijwilligerswerk te doen, waarmee zij relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten. Bij- en omscholing kunnen ook onderdeel zijn van het re-integratietraject.

Samenwerking met onderwijsinstellingen
D66 wil dat de gemeente actief samenwerkt met onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Help mensen uit een sociaal isolement en ga verder met project DOOR
Er zijn mensen in Leiden die soms niet kunnen werken, maar langdurig gebruik maken van een uitkering en sociaal geïsoleerd raken. D66 wil dat de gemeente deze mensen helpt zodat zij de regie kunnen voeren over hun eigen leven. Het is belangrijk dat zij ondersteuning krijgen die aansluit bij hun ‘doenvermogen’ of positie op de participatieladder. Het sociale wijkteam kijkt samen met een cliënt naar wat er nodig is om weer actief te worden in de samenleving en helpt hem of haar de goede richting in te slaan. De gemeente werkt nu via deze aanpak dankzij het project DOOR dat op initiatief van D66 is gestart. D66 wil dat deze pilot een structureel karakter krijgt.

Experimenteer met uitvoering bijstand
D66 is voorstander van experimenteren met de uitvoering van de bijstand zodra dit wettelijk mogelijk is in Leiden, om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten, bijvoorbeeld door voor een bepaalde periode te werken met behoud van uitkering. Het uitgangspunt is dat een uitkering een tijdelijke oplossing biedt. D66 wil dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om arbeidsritme op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en door (her) aanvraagprocedures te verkorten en te versimpelen. Mensen die dat willen en kunnen moeten de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dat direct invloed heeft op de hoogte van hun uitkering.

Werk samen met UWV en voorkom terugval van WW- naar bijstand
D66 wil dat de gemeente intensief samenwerkt met het UWV om te voorkomen dat mensen met een WW-uitkering in de bijstand raken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018