Steun ons en help Nederland vooruit

Betrouwbaar bestuur

Een betrokken gemeente betekent voor D66 dat de gemeente de creativiteit van Leidenaren ondersteunt en daar ruimte aan geeft.

Stad vol talent

D66 stimuleert dat iedereen zijn of haar talent ontdekt en ontwikkelt.

Vergroening van Leiden

D66 vergroent de stad, verduurzaamt woningen en wijken, zet zich in voor een gasloos Leiden in 2050 en kiest met de regio voor het opwekken van energie in de eigen regio.

Wonen in Leiden

D66 kiest voor de bouw van extra woningen voor dit middensegment.

Schoon vervoer

D66 kiest voor schoon, snel en slim vervoer in Leiden en voor een gezonde leefomgeving.

Samen sterker in de Leidse Regio

D66 kiest bewust voor de Leidse regio, want samen staan we sterker.

Kansen voor iedereen

D66 streeft ernaar dat mensen van jongs af aan kansen krijgen en dat wie minder goed meekomt op zijn eigen manier toch kan bijdragen aan de samenleving.

Financieel beleid

Komende jaren staat de stad voor grote uitdagingen op het gebied van verstedelijking en verduurzaming, dit vraagt om investeringen en een toekomstgericht financieel beleid.

De ondernemende stad

Het past bij Leiden, de stad van ontdekkingen, om blijvend verbeteringen en vernieuwing door te voeren.

De levendige stad

D66 wil Leiden als levendige stad verder versterken door een ruimhartiger evenementenbeleid en te investeren in cultuur en sportlocaties.

De gezonde stad

Een gezonde stad is voor D66 een stad die uitnodigt tot bewegen en waarin het leuk is om te sporten.

Veilig Leiden

D66 wil een stad van vrijheid waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich veilig voelt.