Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

D66 kiest voor de toekomst. Op het gebied van financiën betekent dit dat D66 geen rekeningen bij de volgende generatie wil neerleggen. De begroting moet in evenwicht zijn: structurele inkomsten moeten gelijk zijn aan structurele uitgaven.

Leidse Regio

D66 is een groot voorstander van intensievere samenwerking binnen de Leidse regio, dat wil zeggen tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Samen sta je sterker.

Jeugd & Onderwijs

Onderwijs betekent een leven lang leren, zodat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. D66 staat voor een stad waarin mensen hun talenten kunnen ontplooien, hoe en wanneer men dat wil.

Economie & Werk

D66 wil dat iedereen kan wonen, werken en recreëren in een energieke stad. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Een sterke regionale economie is hiervoor volgens D66 een basisvoorwaarde.

Verkeer & Bereikbaarheid

D66 wil dat iedereen de ruimte moet hebben om het vervoermiddel te gebruiken dat hij of zij kiest. Dit betekent dat we zoveel mogelijk de gelijkwaardigheid van verschillende vervoersmiddelen nastreven.

Stedelijke ontwikkeling

De Leidse binnenstad is onze monumentale parel die samen met de omringende wijken een prachtige en complete stad vormt. D66 kiest voor een stad met zoveel mogelijk integratie tussen wonen, werken en recreëren.

Bestuur & Dienstverlening

D66 vindt dat Leidse burgers actief en op alle niveaus kunnen bijdragen aan het bestuur van de stad, niet als alternatief voor een bezuinigende overheid, maar als een wezenlijk kenmerk van de verhouding tussen burgers en overheid.

Milieu & Duurzaamheid

D66 streeft naar een gezond Leiden dat duurzaam en harmonieus is ingericht en waar de menselijke maat voorop staat. In onze stad gaan we efficiënt om met natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen en zijn we zuinig op onze natuurlijke omgeving.

Cultuur

Cultuur is van groot belang voor de vitaliteit van een stad. Het draagt bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad en aan de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden van de inwoners.

Sport

Voor D66 maken sport en beweging absoluut deel uit van de ontwikkeling van de inwoners van Leiden: lekker kunnen sporten maakt wonen en werken in Leiden plezieriger.

Zorg & Welzijn

D66 gaat uit van de eigen kracht van de inwoners van Leiden: het uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Dit speelt op alle terreinen van zorg.

Veiligheid & Privacy

D66 wil dat inwoners van Leiden zich veilig voelen in de stad en 24 uur per dag veilig over straat kunnen. Zowel de feitelijke veiligheid als de veiligheidsbeleving moet in orde zijn, omdat inwoners van Leiden alleen dan veilig kunnen leven, wonen en werken.