Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

De gezonde stad

Een gezonde stad is voor D66 een stad die uitnodigt tot bewegen en waarin het leuk is om te sporten. Een gezonde stad bereidt zich erop voor dat Leidenaren steeds ouder worden. Dit heeft niet alleen impact op de openbare ruimte, woningen en infrastructuur, maar ook op de gezondheidszorg in de stad. Bovendien vraagt het om buurtbewoners die bereid zijn elkaar te helpen.

Dit geldt ook voor de ondersteuning van kwetsbare mensen in onze stad. Wie zorg nodig heeft, verdient zorg die kwalitatief goed is en ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgen mensen die persoonlijke zorg. Zij worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen. Voor een gezond Leiden, met toekomstbestendige sociale voorzieningen, richt D66 zich op drie kernwaarden: keuzevrijheid, preventie en kwaliteit.

D66:
► zet in op een gezonde stad
► wil dat alle Leidse kinderen in groep 4 en 5 gratis kunnen sporten
► zorgt voor sport- en beweegvoorzieningen op straat en in parken
► stelt een lokale ombudsman voor zorg aan
► stimuleert innovatieve woonvormen voor ouderen
► investeert in cliëntondersteuning
► neemt GGZ-expertise op in sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams

Een gezonde stad is voor D66 een stad die uitnodigt tot bewegen en waarin het leuk is om te sporten.