Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

De ondernemende stad

Het gaat economisch goed met Leiden, de regio bruist van bedrijvigheid en de werkgelegenheid is de afgelopen jaren fors gestegen. Met tal van onderwijsinstellingen, lokale en regionale bedrijven, een sterk midden- en kleinbedrijf, zelfstandige ondernemers en het Leiden Bio Science Park beschikt Leiden over een enorme bron aan kennis en heerst er een ondernemerscultuur.

Het past bij Leiden, de stad van ontdekkingen, om blijvend verbeteringen en vernieuwing door te voeren. D66 wil Leiden economisch verder versterken en klaarmaken voor de toekomst. Hiervoor hebben we het lokale en regionale bedrijfsleven hard nodig. D66 wil een innovatieve stad waarin burgers en ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen en hun ideeën en dromen te realiseren en een gemeente die ondernemers deze ruimte biedt. D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven actief bij elkaar brengt. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Leiden floreert.

D66:
► helpt innovatieve start-ups op weg door studenten, ondernemers en investeerders samen te brengen
► zet zich in voor een sterk vestigings- en ondernemersklimaat
► zorgt voor versimpeling van vergunningsaanvragen
► geeft winkeliers en horecaondernemers de vrijheid om zelf hun openings- en sluitingstijden te bepalen
► behoudt de accountmanagers als aanspreekpunt binnen de gemeente voor ondernemers
► verbreedt de aanpak rond duurzame horeca naar andere sectoren

Het past bij Leiden, de stad van ontdekkingen, om blijvend verbeteringen en vernieuwing door te voeren.

Standpunten