Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Vergroening van Leiden

Om onze stad klaar voor de toekomst te maken, verduurzamen wij Leiden radicaal. Afgelopen periode hebben de wethouders van D66 een ambitieuze duurzaamheidsagenda opgesteld. Leiden heeft indrukwekkende resultaten geboekt op het gebied van duurzame energie en een klimaatbestendige stad. Leiden loopt hiermee voorop in de ontwikkeling als duurzame stad.

Maar we zijn er nog niet. Zowel voor de gemeente als voor bewoners en ondernemers vraagt duurzaamheid om blijvende inspanningen. D66 maakt het voor burgers, ondernemers en woningbouwcorporaties zo aantrekkelijk mogelijk om bij te dragen. Tegelijkertijd vraagt de duurzaamheidsopgave om minder vrijblijvendheid. Komende periode willen wij de duurzame ontwikkelingen in Leiden blijvend versnellen en de ambities op het gebied van de energietransitie, afvalreductie en duurzame mobiliteit aanscherpen. D66 vergroent de stad, verduurzaamt woningen en wijken, zet zich in voor een gasloos Leiden in 2050 en kiest met de regio voor het opwekken van energie in de eigen regio.

D66:
► investeert structureel 2 miljoen euro per jaar in het duurzaamheidsprogramma
► wil een aardgasloos Leiden in 2050
► selecteert projectontwikkelaars op basis van duurzaamheid
► wil een groen stadspark van het Van der Werfpark en de Garenmarkt
► wil dat de gemeente Leiden volledig duurzaam gaat inkopen
► vormt (overbodige) parkeerplaatsen om tot groen
► plaatst ondergrondse afvalcontainers door de hele stad
► zet in op het gebruik van afval als grondstof
► wil een duurzaam bouwproject op de Kaasmarkt

D66 vergroent de stad, verduurzaamt woningen en wijken, zet zich in voor een gasloos Leiden in 2050 en kiest met de regio voor het opwekken van energie in de eigen regio.