Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen in Leiden

Leiden groeit: steeds meer mensen willen in Leiden of in de omgeving van Leiden wonen. Dit zorgt ervoor dat het lastig is om een passende en betaalbare woning te vinden. Vooral voor starters, eenpersoonshuishoudens, jonge gezinnen en mensen met middeninkomens wordt het steeds moeilijker om in Leiden te (blijven) wonen. Daarom kiest D66 voor de bouw van extra woningen voor dit middensegment.

Door te kiezen voor hoogbouw langs invalswegen, OV-stations en in Leiden Zuid-West, behouden wij het groen in de stad. De verstedelijkingsopgave en de verdichting van de stad zorgt ervoor dat de gemeente continu in gesprek moet blijven met Leidenaren over hun leefomgeving.

D66:
► wil dat er duizenden betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen, eenpersoonshuishoudens en mensen met middeninkomens in Leiden worden gebouwd
► kiest voor hoogbouw langs invalswegen, OV-stations en in Leiden Zuid-West
► kiest voor herontwikkelen van bedrijventerreinen De Waard en Tussen Rijn & Rails
► past de parkeernormen in de binnenstad aan, zodat bestaande gebouwen makkelijker getransformeerd worden
► kiest voor slim, multifunctioneel gebruik van panden

D66 kiest voor de bouw van extra woningen voor dit middensegment.