Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kansen voor iedereen

Iedereen verdient gelijke kansen om mee te doen. D66 streeft ernaar dat mensen van jongs af aan meer kansen krijgen en dat wie minder goed meekomt op zijn eigen manier toch kan bijdragen aan de samenleving. Een grote groep Leidenaren is op dit moment afhankelijk van de gemeente, bijvoorbeeld omdat zij (aanvullende) bijstand krijgen. De komende periode ligt er een grote uitdaging om de groep Leidenaren die het zelfstandig niet redden, te verkleinen. Wij willen dat samen met deze Leidenaren wordt gekeken hoe zij structureel uit de armoede komen.

D66 vindt dat kinderen nooit de dupe mogen zijn van armoede. Kinderen die in armoede opgroeien moet kunnen meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld door lid te zijn van de sportvereniging van hun keuze. D66 zet zich ervoor in dat iedere Leidenaar zijn of haar talenten kan benutten.

D66:
► wil iedereen in staat stellen om regie te voeren over zijn of haar eigen leven
► ondersteunt mensen die sociaal geïsoleerd zijn door in project DOOR te investeren
► wil een nieuw armoedebeleid dat erop gericht is mensen structureel uit de armoede te helpen
► maakt het aanvragen van het Kindpakket gemakkelijker
► geeft kinderen in armoede toegang tot de sport en cultuur die bij hen past
► experimenteert met de uitvoering van de bijstand
► wil dat asielmigranten de kans krijgen om direct mee te doen in de samenleving

D66 streeft ernaar dat mensen van jongs af aan meer kansen krijgen en dat wie minder goed meekomt op zijn eigen manier toch kan bijdragen aan de samenleving.