Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Samen sterker in de Leidse Regio

D66 kiest bewust voor de Leidse regio, want samen staan we sterker. Mensen zijn niet aan gemeentegrenzen gebonden als het gaat om wonen, werken, sporten en ontspannen. Een sterke regio met een krachtige economie en een goede bereikbaarheid, een kwalitatief hoog voorzieningenniveau waar de inwoners prettig kunnen wonen, vraagt om nauwe samenwerking.

D66 kiest bewust voor de Leidse regio, want samen staan we sterker.

Standpunten