Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Schoon vervoer

Hoe gemakkelijker en sneller je je van huis naar werk, van familie naar sport kunt verplaatsen, hoe meer je in staat bent je eigen leven in te richten. De afgelopen periode heeft D66 bijgedragen aan de ontsluiting van Leiden, bijvoorbeeld door de komst van de Rijnlandroute en de Leidse Ring Noord. De realisatie van de Centrumroute ligt in het verschiet. Hierdoor rijdt er straks minder doorgaand busverkeer door de Breestraat.

D66 vindt dat de komende periode duidelijke keuzes gemaakt moeten worden voor vervoer in de stad. D66 kiest voor schoon, snel en slim vervoer in Leiden en voor een gezonde leefomgeving. Dit betekent: de fiets op één, een autoluwe binnenstad, verdere uitbreiding van autovrije straten en meer groen op straat. Ook krijgen voetgangers en gehandicapten nadrukkelijker aandacht bij de herinrichting van gebieden.

D66:
► kiest voor de fiets, door veiligere fietspaden, meer fietsenstallingen en voorrang voor fietsers
► kiest voor een autoluwe binnenstad en voor uitbreiding van de autovrije zone
► wil vervuilende (tweetakt) scooters, brommers en boten uit de stad weren
► wil groen en fietsenstallingen in plaats van parkeerplaatsen
► wil een hogere frequentie van treinen en spoorverdubbeling op het traject Leiden-Utrecht
► zet actief in op aansluiting op het Randstadrailnetwerk
► verbetert de OV- en fietsverbinding tussen de binnenstad en het Bio Science Park
► wil voldoende elektrische laadpalen in parkeergarages en wijken van Leiden
► zet parkeergarages in als vervoersknooppunt

D66 kiest voor schoon, snel en slim vervoer in Leiden en voor een gezonde leefomgeving.