Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veilig Leiden

D66 wil een stad van, voor en door iedereen. Een stad van vrijheid waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich veilig voelt. De afgelopen jaren is de criminaliteit in Leiden afgenomen. Er zijn minder overvallen, inbraken en geweldplegingen. Dat willen we graag zo houden. Wij kiezen ervoor om te investeren voordat het misgaat. Hiervoor is het nodig dat er voldoende wijkagenten zijn die weten wat er in de buurt speelt. Daarnaast willen we meer aandacht voor cyberveiligheid. In het nemen van nieuwe maatregelen weegt D66 altijd af hoe deze maatregelen zich verhouden tot de privacy van burgers.

D66:
► zet in op preventie van criminaliteit door samenwerking tussen onder meer
politie, scholen, bewoners en verenigingen te verbeteren
► ondersteunt initiatieven die leefbaarheid in wijken vergroten
► investeert in digitale veiligheid van de gemeentelijke datasystemen
► zet meer wijkagenten in om voeling te houden met wat er leeft in de buurt
► wil jaarlijkse handhavingsarrangementen met politie en met BOA’s

D66 wil een stad van vrijheid waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich veilig voelt.