Steun ons en help Nederland vooruit

Themacommissies

Binnen de zeven themacommissies van D66 Leiden werken leden aan de inhoud binnen de afdeling. De themacommissies vormen de lokale denktank voor de afdeling en ondersteunen de D66-fractie en het bestuur bij het formuleren van standpunten en ontwikkelen van gedachtengoed. Ook denken de werkgroepen mee met het (lokale) verkiezingsprogramma, dragen zij bij aan inhoudelijke avonden met de afdeling en schrijven zij opinieartikelen.

De leden van de themacommissies zijn geïnteresseerd en enthousiast, en denken of discussiëren mee met het raadslid. Vaak hebben zij vanwege hun dagelijkse werk en/of opleiding specifieke kennis van het thema en willen zij volgens het sociaal-liberaal gedachtegoed actief met dit thema aan de slag gaan.

De themacommissies zijn:

De voorzitters van de themacommissies vormen samen de Permanente Programmacommissie(PPC). De PPC houdt zich bezig bezig met de vorming van politiek gedachtegoed en met het verkiezingsprogramma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Linda Beimer (linda.beimer@d66leiden.nl) is nu aanspreekpunt namens het bestuur. Elke commissie heeft de verantwoordelijkheid om:

  1. het raadslid op verzoek te ondersteunen bij kwesties die de politieke actualiteit betreffen;
  2. eigenstandig onderwerpen te selecteren die nadere aandacht verdienen en diept deze uit;
  3. invulling te geven aan de desbetreffende paragraaf in het eerstvolgende verkiezingsprogramma.

Wil jij ook een bijdrage leveren? Doe mee! Vul het formulier in of neem contact op met Linda Beimer.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 12 december 2020